Как се извършва съхранението на нетрайни продукти?

За разлика от други видове стоки, процесът и съхранението на нетрайни продукти има много специфични характеристики, за да запази състоянието на продукта по цялата верига на доставки.

Тези особености се отразяват в дизайна на логистичния склад (оформление), в стелажите за съхранение, в боравенето с продуктите и накрая в окончателното разпределение. За да се гарантира качеството на продуктите и тяхната доставка в перфектно състояние, ще е необходимо да се вземат предвид някои важни аспекти по отношение на съхранението, хигиената и боравенето.

Какво представляват нетрайните предмети?

Нетрайни продукти са тези, които поради своя състав или биологичните си характеристики могат да претърпят промени по време на процеса на съхранение и разпространение. Тези особености изискват от компаниите да имат специални условия по цялата верига на доставки, т.е. от съхранение до окончателна доставка до потребителя.

Основните нетрайни продукти могат да бъдат пресни, замразени или вакуумирани и са следните:

– Млечни продукти и сокове

– Преработени храни

– Месо

– Плодове, зеленчуци и бобови растения

– Риби и миди

Също така трябва да включим като нетрайни продукти някои химически, санитарни и фармацевтични материали или естествени смоли.

На какви условия трябва да отговаря склад с нетрайни продукти?

В момента има регламент от страните от Европейския съюз за наблюдение и контрол на веригите за доставка на нетрайни продукти. Този контрол на качеството е изключително важен, тъй като говорим за продукти, които могат пряко да повлияят на здравето на потребителите. За да отговарят на подходящите характеристики на продуктите, логистичните складове трябва да следват поредица от насоки:

– Контрол на достъпа. Ограниченият достъп до някои зони на склада ще бъде от съществено значение за запазване състоянието на стоката. Например, силно се препоръчва достъпът до хладилните помещения да бъде ограничен и контролиран от отговорник, за да се избегне спад на температурата.

– Подвижен процес на товарене и разтоварване. Нетрайните предмети трябва да се изразходват възможно най-малко време при неподходящи условия. Особено в случай на замразени продукти, трябва да се внимава много по време на процеса на приемане и съхранение, за да не се прекъсне студената верига.

– Ефективно управление на запасите. Това е една от най-важните точки за складове с нетрайни предмети. Извършването на правилна ротация на продуктите предполага голяма икономия на разходи и ще избегне загубата или влошаването на продуктите. За да се контролира влизането и излизането на стоката, ще се приложи така нареченият метод FIFO (First In First Out), една от най-ефективните системи за избягване на обезценяването на товара със срок на годност.

– Контрол на температурата и влажността. Всеки продукт изисква много специфични условия на температура и влажност, за да запази първоначалните си свойства. Например, консервирането на замразени морски дарове не е същото като съхраняването на бобови растения (суха среда).

– Максимална хигиена. Хигиенният контрол трябва да бъде изряден и да се основава на строги разпоредби.

Системи за съхранение на нетрайни стоки. Кой е най-подходящият метод?

Като се вземат предвид гореспоменатите аспекти и особените характеристики на всеки продукт, възможно е да се зададе система за съхранение с подходящи рафтове за всеки артикул. Това решение ще бъде от съществено значение преди проектирането на склада, където ще бъдат установени хладилните складове – ако има такива, зоната за товарене и разтоварване на продуктите, както и конкретно място за изхвърляне на продуктите. Когато оформлението завърши, трябва да изберем индустриалните стелажи.