Услуги

Услугите, които предлагаме

Форклифтбг ООД предлага напълно комплексни услуги по отношение на консултация, проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на стелажни решения.

Като единствен и ексклузивен представител на лидера сред производителите на стелажни системи Esnova за България, Форклифтбг ООД гарантира на клиентите си компетентно обслужване и безкомпромисно качество на продуктите.

Детайлна информация

Всяко постъпило запитване за стелажни системи се обработва в рамките на един работен ден. Провежда се задължителна подробна консултация с клиентите, която има за цел избора на оптимално подходящо стелажно решение съобразно планираните товари със съответните размери и тежести.

Нашите консултанти ще Ви информират подробно за всички работещи решения за наличното или изграждащото се складово пространство.

Принципът “copy – paste” не може да се прилага при избора на стелажна система. Всяко помещение и бизнес имат своите индивидуални специфики, нужди и техника на обслужване.

Безплатен оглед и измерване

Изготвянето на прецизен и работещ проект за стелажна система е НЕВЪЗМОЖНО без извършване на задължителен оглед на наличното помещение. Дори и при най-детайлния архитектурен проект е възможно допускане на пропуски от огромно значение за прецизното проектиране на стелажна система.

Взависимост от степента на завършване на складовото помещение, екипът на Форклифтбг ООД задължително извършва предварителен оглед на пространството за складиране. Ако има наличен архитектурен проект към него се отбелязват и всички установени специфики на помещението – трегери, шахти, неравности, колони, отстояния, осветление и т.н.

При липса на архитектурен проект консултантите на Форклифтбг ООД извършват цялостно измерване на складовите помещения, които предават за проектиране.

При изготвяне на проект за стелажна система за помещение в процес на изграждане, задължителното измерване се извършва преди доставка и монтаж, за да бъдат отразени всички необходимми промени при нужда.

Софтуерно програмиране

Всички проекти за стелажни системи на Форклифтбг ООД се изготвят от високотехнологичен софтуер, предоставен от завода-производител Esnova. Независимо от мащаба и спецификите си във всяка стелажна конструкция на Esnova се залагат предварително оптимално подходящите за планираното натоварване, височина и обслужване елементи.

Софтуерното проектиране оптимизира до максимум и стойността на всяка оферта, тъй като не залага елементи на общ принцип, а взима предвид характеристиките на всяко отделно палетомясто.

Безопасността на всеки изпълнен от Форклифтбг ООД е гарантирана, тъй като специализирания софтуер не позволява залагането на елементи с неподходяща товароносимост, вид, височина и т.н.

Независимо от избора Ви на доставчик на стелажни системи НИКОГА не допускайте проектиране „на око“ – това може да Ви коства в перспектива неефективност на складовото пространство, бърза амортизация и трудови инциденти.

Оферта в рамките на 3 дни

Всички оферти за конвенционални стелажни системи на Форклифтбг ООД се предоставят на клиента до 3 работни дни след постъпването на офертата и/или провеждането на оглед и измерване.

При специфични и автоматизирани стелажни решения всички проекти се изготвят от специалисти на Esnova, с оглед на оптималната рентабилност, безопасност и техническа издържаност на конструкцията според приложението.

Офертите за стелажни системи на Форклифтбг ООД задължително включват описание на заложените в приложения проект елементи, сертификати за качество от производителя, срок на валидност, доставка и монтаж.

Рентабилна цена

Консултантите на Форклифтбг ООД съдействат на клиентите при избора оптимално рентабилно решение, съобразено с нуждите и предвидения бюджет.

Наш водещ приоритет са ефективното обслужване, квалифицираните кадри и рентабилната офертна цена. Ние не инвестираме в скъпи рекламни кампании и излишни административни разходи, които впоследствие да плащат клиентите ни. За нас най-добрата реклама са доволните партньори и успешните проекти!

Политиката за ценообразуване на Esnova и Форклифтбг ООД е насочена към практични решения, съобразени с бюджета и нуждите на клиента.

Форклифтбг ООД ще Ви достави и монтира само това, от което наистина имате нужда!

Сертифицирани продукти

Всички продукти на Esnova отговарят на международните изисквания за качество и безопасност. Производителят използва суровини от най-висок клас и технология на производство, гарантираща качество, безопасност и дългосрочна употреба без амортизация.

Стелажните решения, аксесоарите и допълнителните продукти на Esnova притежават издръжливост, функционалност и практичен и модерен дизайн.

При издаване на изградена стелажна конструкция всеки клиент получава всички необходими документи и сертификати, които му гарантират безпроблемна комуникация с институциите и узаконяването на складовото помещение.

Квалифициран монтаж

Всички монтажни дейности по изграждането на стелажните системи Esnova от Форклифтбг ООД се извършват от опитни специалисти, преминали всички изискани от производителя обучения и практически квалификационни курсове.

Монтажите се извършват по предварително уговорен график в удобно за работния цикъл на клиента време.

При необходимост и желание от страна на клиента в процеса на монтаж се извършват размествания и промени в конструкцията с оглед на по-голямата функционалност на съоръженията.

Изрядна документация

В процеса на офериране, проектиране, доставка и монтаж Форклифтбг ООД предоставя на клиента всички необходими документи и сертификати, касаещи предлаганите стелажни системи.

Всяка поръчка се счита за активна след подписване на двустранно споразумение, упоменаващо конкретно договореното между страните и поетите от страна на Форклифтбг ООД ангажименти.

Поръчаната стелажна система и нейната спецификация, финалната цена и срока за доставка и монтаж са изрично посочени в сключения договор като гаранция за изпълнение на поетите към клиентите ангажименти.

Издаването на всяка изградена стелажна система Esnova от Форклифтбг ООД се извършва само след подписване на двустранни констативни протоколи, в които клиентът приема договореното по споразумение.

Екипът на Форклифтбг ООД съдейства пред институциите на клиентите при необходимост от представяне на каквито и да било документи, касаещи доставената стелажна система.

Ефективна комуникация

Екипът на Форклифтбг ООД поддържа ефективна и непрестанна комуникация с клиентите в процеса на проектиране, офериране, доставка и монтаж на стелажните системи.

На всяка нужда от промяна в проекта, оптимизиране на оферта или допълнително съдействие се реагира в максимално кратък срок. Клиентите се информират за етапа на производство своевременно и им се дава възможност за консултация с търговския представител, проектанта или счетоводния отдел, които отговарят за направената поръчка.

Дългосрочно сътрудничество

Вашите нужди са наши цели! Форклифтбг ООД има за свой основен приоритет правилното и рентабилно решение за всяко запитване.

Екипът ни поддържа коректни и ясни отношения с всички свои партньори и клиенти и гарантира с доброто си име за изпълнението на всеки поет ангажимент.

Ние няма да Ви продадем на всяка цена, нито ще Ви доставим нещо, от което нямате нужда – ние ще Ви помогнем да вземете правилното решение и ще се радваме на успехите Ви!

Горди сме да бъдем доверен партньор на някои от най-успешните бизнеси в България и техните положителни препоръки ни показват, че вървим в правилна посока.