Палетен склад с ниска височина

Палетен склад с ниска височина и комбинация от различни по вид и товароносимост системи.