Палетни стелажи за ръчно обслужване с висока товароносимост

Палетни стелажи за ръчно обслужване с висока товароносимост и максимално улеснен двустранен достъп.