Палетни стелажи за Завод за производство на продукти с високо напрежение

Палетни стелажи за Завод за  производство на продукти с високо напрежение в гр.Севлиево.

Разширява производствената си площ с 6200кв.м.