Водещ производител на Балканите на комплексно пасивно телекомуникационно оборудване

Водещ производител на Балканите на комплексно пасивно телекомуникационно оборудване ни се довери в избора на палетни стелажи.

гр. Ловеч