Стелажи Esnova, наградени на наградите на Княжество Астурия 2022 г

стелажи Esnova

Esnova беше отличена с наградата за бизнес растеж в последното издание на наградите за иновативно управление на бизнеса, организирани ежегодно от Института за икономическо развитие на Княжество Астурия (IDEPA).

Награда за иновативен бизнес мениджмънт

IDEPA е агенцията за икономическо развитие на Княжество Астурия, субект, който зависи от Министерството на промишлеността, заетостта и икономическото насърчаване. Неговата цел е да насърчава балансирано и устойчиво икономическо развитие в региона, за което насърчава различни действия, насочени към консолидирането на модерна и конкурентна бизнес структура.

От 1984 г. IDEPA присъжда награди за бизнес управление в различни модалности, като иновации, интернационализация и растеж. В изданието за 2022 г., чието решение беше обявено на 14 юни, Esnova спечели наградата в категорията за растеж на бизнеса.

Журито подчерта траекторията и силното развитие на нашата компания през последното десетилетие, рекордно време, в което сме постигнали лидерска позиция в нашия сектор.

Растеж, развитие и лидерство

Esnova е повишила заетостта с 87%, преминавайки от 137 работници преди десет години до работна сила от 256 души днес, повечето от които със стабилни договори.

Нашият ангажимент за развитие на вътрешни таланти и иновации, за да гарантираме оптимален отговор на предизвикателствата на сектора, е в основата на нашия растеж.

Инвестицията от близо 20 милиона евро през последните години се изплати. Продажбите са се увеличили с 600%, цифра, която ни поставя на второ място в сектора в национален мащаб. С оборот от 78 милиона евро през 2021 г. нашата прогноза е да надхвърлим бариерата от 100 милиона евро през 2022 г.

В момента Esnova е в процес на международна експанзия и заема шеста позиция в световната класация на производителите на системи за съхранение.

Всичко това са ценностите, които журито на IDEPA взе предвид, за да присъди на Esnova наградата за бизнес растеж на Княжество Астурия.

Esnova Racks, в челните редици на системите за съхранение

Новите форми на потребление и дистрибуция трансформират логистиката, която изисква гъвкави и ефективни процеси. Иновациите са съществен фактор за адаптиране към пазарните промени.

Нашата компания е създадена, за да отговори на настоящите нужди на системите за съхранение. Инвестираме в непрекъснато усъвършенстване, за да генерираме качествена заетост и да спечелим конкурентоспособност, защото бъдещите ни планове са да продължим да растем. Ние сме убедени, че производството на конвенционални системи трябва да се развие към модели на логистично управление, които помагат на нашите клиенти да развиват своя бизнес.

 

Стълбовете на нашия успех

В глобализирана и конкурентна среда като настоящата, постигането на успех не е лесна задача. В Esnova сме избрали да не стагнираме, а точно обратното. Ние сме компания в непрекъсната еволюция, която расте върху стълбовете на конкурентоспособността, инвестициите, диверсификацията, човешкия капитал, интернационализацията, изкуствения интелект и диверсификацията.

1. Конкурентоспособност

Нашият R+D+i отдел разполага с годишен бюджет от 700 000 евро за разработване на нови продукти и подобряване на текущите. Внедряваме решения за автоматизация, като системата Lean Manufacturing, която позволява контрол на производството в реално време, както и роботизирането на процеси като заваряване, боядисване и обработка.

2. Инвестиция

Без инвестиции няма растеж. От самото начало сме инвестирали почти 20 милиона евро, които послужиха за придобиване на най-съвременни машини и подобряване на оформлението и вътрешната логистика. За 2022 г. предвиждаме инвестиция от поне милион и половина евро.

3. Бизнес

Бизнес цифрите ни се умножиха шест пъти за по-малко от десетилетие. През 2013 г., годината на основаване, Esnova реализира оборот от 12,7 милиона евро, който надхвърли 78 милиона евро през 2021 г.

4. Човешки капитал

Хората са основният актив на нашата компания. Esnova от самото начало се ангажира със създаването на стабилна и качествена заетост и поддържаме този принцип дори по време на пандемията.

5. Диверсификация

Разработихме дигиталното решение Esnova Software, компютърна програма, която автоматизира и оптимизира управлението на склада. С този инструмент нашите клиенти могат, наред с други предимства, да контролират нивото на инвентара в реално време и значително да минимизират грешките.

6. Интернационализация

В момента Esnova присъства в повече от 40 страни, разпределени между Европа, Америка, Океания, Африка и Близкия изток, което е възможно благодарение на солидна дистрибуторска мрежа и търговски споразумения.

7. Бъдещи планове

Нашите стратегически планове имат за цел да увеличим производството през следващите три години. За да превърнем устойчивия растеж в реалност, обмисляме придобиването на машини за оптимизиране на процесите, подобрения във вътрешната логистика и създаването на нов диспечерски център.

 

Друго от действията, включени в нашата политика за развитие, е внедряването на две нови направления в бизнеса. Първият ще бъде посветен на областта на инспекциите и съветите, а вторият – на проектирането на технологични решения, базирани на изкуствен интелект, приложен в логистиката.