Иновации в съвременното складово строителство

Иновации в съвременното складово строителство

Строителството на складови помещения обикновено трябва да се случва доста бързо. В същото време трябва и да се внедрят технически иновации, които са познати в света. Разбира се, всичко това не е гаранция, че компаниията ще бъде изцяло подготвена за бъдещето, но е чудесен начин да се осигури максимална ефективност, както за клиентите, така и за самия бизнес.

В тази статия ще разберете повече за иновациите в строителството на складовите помещения и полезна информация за внедряване на дронове, радиочестотна идентификация и още.

EDI комуникацията расте непрестанно

Електронният обмен на данни изглежда, че ще продължи тенденцията да се използва все по-често и ще разширява обхвата си. Едни от най-популярните иновации, на които ще станем свидетели са:

  • Поръчки за покупки
  • Поръчки за доставка на самия склад
  • Разписки за складовите наличности
  • Съвети за складовото изпращане
  • Съвети за инвестиция на склада

Предимствата на този вид комуникация, е че интегрира успешна система за управлението на склада и най-вече се занимава с безпроблемното преминаване на потока от информация между две различни компютърни системи.

Внимание! Дронове в склада

Дроновете са технически устройства, които извадени от филмовите постановки вече може да видите и да се използват в реалността и често в складовете. Изключително удобни са за повишаване на автоматизацията. Но защо дронове?

Те могат да помогнат при задачи, за които се изисква голямо брой човешки труд, например, сканиране на баркодове. Баркодовете може да се окажат много трудни за достигане, особено когато складовото помещение е пълно с инвентар. Ако нямате работещ дрон, може да се наложи да използвате мотокар, клетка и персонал за сканирането им.

 

Радиочестотна идентификация

Ето това е един интересен и иновативен метод за поставяне на информация върху етикетите. Предимствата са по-голямата видимост и прозрачност на складовите наличности, което определено улеснява инвентаризацията и може да намали евентуална приватизирания от трети лица.

Чрез прикрепването на четец към дрон, инвентарът може да бъде категоризиран с много по-бързи темпове. Така и площта на пода се оптимизира максимално, защото дроновете могат да се качват доста високо и стоката може да бъде подредена почти до тавана на помещението.

Облачно съхранение

Облачното съхранение революционизира много индустрии и логистиката в складовете е една от тях. Чрез внедряването на самоактуализиращи се и хоствани компютърни системи, облачното съхранение предлага много предимства за складирането, включително намаляване на поддръжката, инфраструктурата и разходите за труд, които идват от инсталирането и надграждането на системи за управление на склад.

Много складове, които работят на „наследени системи“, т.е. такива, които са неактуални или остарели, ще преминат към облачна технология поради причините, посочени по-горе. Друго предимство е, че системите за съхранение в облак често се самоактуализират. Това означава, че вместо да се заменят опитни служители на екипа, след като те напуснат, може да се внедри система, която е икономически ефективна и лесна за използване от всички членове на персонала.

Това е само моментна снимка на предстоящия напредък в технологиите за секторите на складирането и логистиката. Технологиите продължават да напредват бързо, тъй като електронната търговия и дигиталното разпространение се разрастват, така че от фирмите зависи да гарантират, че са в крак с всички най-нови иновации. Затова и ви препоръчваме да се насочите към сертифицирани стелажни системи, чрез които ще работите по-бързо, сигурно и ефективно.

Внедряването ще бъде от ключово значение за безпроблемното функциониране на веригите за доставки в 21-ви век.