Как да изчислим предпазния запас

Може да се каже, че складът е жизненоважната артерия, която захранва бизнеса.

Но как да сте сигурни, че винаги ще имате необходимите продукти в точните количества?

Отговорът е : Благодарение на прилагането на предпазен запас това е възможно. Въпреки това, задълбочавайки се в този подход, как може да се изчисли запасът за безопасност и да се постигне успешно управление в това отношение?

Днес се впускаме в решаването на най-често срещаните въпроси, като подробно разбиваме всичко, което трябва да разберете за предпазния запас. Това знание не само ще ви позволи да избегнете предизвикателства като избягване на свръхналичност , но също така ще ви предостави инструменти за оптимизиране на времето за изчакване (време за изпълнение) в логистиката .


Определяне на предпазен запас


Предпазните запаси
 , известни също като резервни запаси, могат да бъдат описани като предпазната възглавница, която складът трябва да има, за да се изправи пред непредвидени събития . Това варира от внезапно увеличаване на търсенето на продукти до забавяне на доставките, проблеми с веригата за доставки и други неочаквани събития, които могат да възникнат.

Основен принцип на ефективното логистично управление е да се разчита на точен контрол на запасите, като се признава възможността за случайни обстоятелства, които биха могли да им повлияят. В този смисъл е от решаващо значение да се намери подходящ баланс, като се избягват както ненужните излишни запаси, така и липсата на запаси.

Практическа стратегия за постигане на това е да се изчисли капацитетът на склада . Това гарантира, че складът е подготвен да посрещне предизвикателства, без да компрометира производството на доставки.


Основна формула за изчисляване на предпазния запас

Основната формула за изчисляване на предпазния запас (SS) се изразява по следния начин:


SS=(PME-PNE) x DD

Където:

 • SS: представлява предпазен запас
 • PME: представлява максималното време за доставка, като се вземат предвид възможните закъснения. Този период може да бъде изразен в дни, часове или друга подходяща единица време.
 • PNE:е времето, което обикновено се използва като стандартно време за доставка и може да бъде изразено в дни, часове или друга времева единица за
 • измерване.
 • DD: представлява средното количество на очакваното търсене за конкретен продукт при нормални условия. Това измерване обикновено се изразява във физически единици. Средното търсене се получава, като общият брой единици се раздели на съответния брой дни.


Фактори, които трябва да се имат предвид при изчисляване на предпазния запас

След като сте наясно с формулата, която трябва да приложите, следващата стъпка е да вземете предвид различни фактори, за да постигнете по-прецизни и персонализирани оценки според специфичните нужди на вашата компания . Някои от тези фактори, които трябва да имате предвид, включват:

 • Вариантно търсене на пазара: В този случай исторически данни, пазарни тенденции или
 • методи за прогнозиране на търсенето могат да се използват за оценка на променливостта.
 • Вариантно време за доставка: Това включва разглеждане на възможни забавяния във веригата на доставки, метеорологични условия, транспортни проблеми и т.н.
 • Желано ниво на обслужване: важно е да се установи нивото на обслужване, което компанията иска да предложи на своите клиенти. Например: по-високото ниво на обслужване може да изисква по-голям резервен запас, за да се избегне недостиг на доставки.


Разлика между минимален и предпазен запас


Минималният
 и предпазният запас са две концепции, които трябва да се вземат предвид при управлението на инвентара, но те имат различни роли и цели . Ето разликата между двете:

 • Минимална наличност: най-общо казано, това е минималното количество продукти, които една компания иска да има в своя инвентар, за да отговори на търсенето на продукти въз основа на пазарните тенденции. Целта му е да гарантира, че винаги има достатъчно наличен инвентар, докато пристигне нова поръчка.
 • Предпазен запас: както споменахме, това е допълнителното количество продукти, което се поддържа, за да покрие промените в търсенето и възможните забавяния във веригата на доставки. Тоест, това е начин за защита на компаниите срещу неочаквани предизвикателства като колебания в търсенето, забавяне на доставките и други подобни неудобства.


Изчисляване на средния запас: формула и приложение

Изчисляването на средния запас е важна мярка в управлението на запасите и се използва за оценка на това колко средно запаси се съхраняват през даден период. Формулата за средния запас е следната:


(Начална наличност + Крайна наличност) / 2 = Средна наличност


Това уравнение представлява:

 • Начална наличност: Броят на продуктите в наличността в началото на периода.
 • Краен запас: Броят на продуктите в наличността в края на периода.

След като компаниите знаят резултата, те могат да определят броя на продуктите, от които се нуждаят, за да отговорят на търсенето, без да правят прекомерни разходи.

Решения за съхранение на Форклифтбг ООД за оптимизиране на запасите

Сега, след като знаете какво е предпазен запас и как да го изчислите , е време да отидете една крачка напред и да разгледате системи за съхранение, които улесняват вашата компания да съхранява и ефективно да управлява инвентара.

Във Форклифтбг ООД имаме това, което търсите, имаме специализирани и персонализирани решения , които могат да помогнат за оптимизиране на този процес и подобряване на ефективността на вашите операции.

Искате ли да се запознаете с нашата широка гама от индустриални системи за съхранение ?

Можете да получите достъп до каталозите, налични на нашия уебсайт https://stelajitebg.com/, за да разгледате подробно техните характеристики.

Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.

Поискайте оферта без задължения!