Какво е предпазен запас?

В логистиката безопасният запас или инвентарът за безопасност е добре известен с множеството си предимства. Много бизнесмени днес го прилагат в своите складове като резервно копие срещу възможни пикове или дисбаланси в търсенето. Накратко, говорим за методология, която предотвратява прекъсвания на акциите. Днес ви разказваме в дълбочина как се развива и какви ползи носи прилагането му. Продължавай да четеш!

➠ От какво се състои предпазният запас на един склад?

Ние определяме резервния запас като броя на единиците стоки, налични в склада, предназначени да посрещнат значително отклонение в търсенето. Тоест частта от допълнителния инвентар, която ще се справи с непредвидени събития. Крайната цел на този метод е да се поддържа постоянен баланс в инвентара и да се избегнат изчерпвания. С това се избягват загуби от евентуални нереализирани продажби и влошаване на имиджа на марката.

Потенциални рискове, пред които трябва да се изправи предпазен запас

Поради голямата сложност, пред която са изправени пазарът и компаниите днес, обичайно е да се появяват процедури за борба с непредвидени събития в променяща се и нестабилна икономическа среда.

 

По отношение на логистичния склад това са рисковете, които могат да възникнат и при които запасите за безопасност играят съществена роля:

 

Появява се непредвиден скок в ръста на търсенето.

Има непредвидено увеличение на оборота на складовите наличности.

Неизправности, които се появяват в производствената верига.

Проблеми и забавяния с доставчици (промени в доставките на стоки).

Спиране на производството поради стачка на работниците или външни условия извън компанията, като например пандемията.

➠ Какви предимства носи това?

Ползите от включването на този процес в склад са няколко и някои от тях са много забележителни:

 

Закъсненията на доставката са намалени.

Когато настъпи голям пик на търсенето, пратките могат да бъдат обслужени правилно.

Рискът от липси изчезва от склада.

Складът повишава ефективността си чрез по-добро разпределение на продуктите.

➠ Има ли формула за изчисляване?

За определяне на предпазния запас се използва формула, която варира значително в зависимост от всеки склад и всеки сектор. Променливите, които трябва да знаем, за да извършим изчислението, са:

 

Срокове за доставка. Очаквано време от получаването на последната поръчка в склада.

Обичайно търсене за възможни колебания.

отклонения. Времена между фиксираната доставка и действителната.

Желана цена на предлаганата услуга.

Това е най-използваното изчисление:

Предпазен запас = (Максимално време за доставка – Нормално време за доставка) x Средно търсене

Тази формула обикновено се използва в компании, които имат траектория от повече от една година, тъй като те ще имат статистика и цифри от поне 12 месеца. В този смисъл те осигуряват по-голяма сигурност на изчислението от тези с по-малка оперативност.

 

Независимо от използването на това изчисление, все повече компании предпочитат да използват WMS, за да автоматизират този процес и да избегнат грешки в изчисленията.

➠ Защо е важно да имате предпазен запас?

Това е средство за защита срещу възможни неочаквани колебания в търсенето и дори срещу вариации в доставките от доставчици. По този начин има известна сигурност за покриване на услугите и задоволяване на изискванията на клиентите без каквито и да е промени.

Въпреки това е важно да се има предвид, че увеличаването на складовите наличности също води до увеличаване на разходите и в много случаи е обичайно да се изпада в свръхразмер на запасите. Излишък, който има пряка последица увеличаването на разходите.

➠ Съвети за избягване на прекомерния размер на предпазния запас

За да не се увеличават драстично нивата на запасите за безопасност, има някои специални мерки, които трябва да знаете:

Не се прилага равномерно предпазен запас

Като следствие от променливостта и нестабилността на пазара, този тип методи понякога са твърде резки и не успяват да се адаптират правилно към текущата променяща се ситуация. Следователно най-ефективно е да се комбинират формули, които покриват всички променливи.

 

EMS са най-надеждните инструменти в този смисъл за пълен контрол на всички променливи.

 

Подобрете текущите процеси

Въпреки че много логистични мениджъри “злоупотребяват” с предпазните запаси до известна степен заради многобройните им ползи, важно е да не се превишават ограниченията, за да се избегнат увеличаване на разходите. Един от най-ефективните съвети е да насочите усилията си към оптимизиране на вътрешното управление на склада. Променливи, които мениджърът може да контролира и значително да намали, за да избегне непредвидени събития.

Контролирайте наличността с помощта на WMS

Тези системи са основни в текущото управление на логистичните складове, техният контрол в реално време, тяхната ефективност и историята, която предлагат, помагат да се гарантира правилното функциониране на услугата, като се избягват предвидими човешки грешки.

 

Поискайте бюджет без задължения!