Какво представляват автоматизираните складове?

Какво представляват автоматизираните складове

Складовите помещения са изключително важни за правилната, бърза и ефективна работа на работниците и съхраняването на артикулите ви. За да може да получите перфектното складово помещение е важно да знаете, че автоматизираните складове са едни от най-предпочитаните и най-ефективните. Това е така, защото има минимална възможност за грешки, поради малкото човешко участие.

В днешната статия ще ви запознаем именно с предимствата на автоматизираните складове, от които ще получите всичко, от което имате нужда. Чрез тях ще може производството ви или стоките да са съхранени правилно и да работите в максимално безопасна среда.

 

Автоматизираните складови системи позволяват да съхранявате множество разнообразни продукти и артикули. Освен това може да изберете обема и теглото им, които идеално да отговарят на този тип складови системи и да оптимизирате цялото пространство в склада си.

Интересното и важно при този начин на съхранение е, че се използват минимално подемни машини и обслужващи служители, което намалява възможността за грешки. Това е така, защото товарите се движат и организират, посредством високо-технологични кранове и колички, които се задвижват от сателит. Това ги прави изключително надеждни и напълно безопасни за работа.

Интелигентни складове на Esnova Rаcks SA предлагат абсолютна автоматизация на процесите и са едни от най-предпочитаните и най-добрите на пазара. Технологиите AS/RS постига резултат от до 60% плътност на складовата площ, с която разполагате. Също така  ще ви осигури по-малък брой пътеки, ако направите сравнение с останалите складови системи, които са на пазара. Разгледайте каталога за автоматизирани складове и сами ще се убедите.

Самите сателити представляват машини, които са с много малки размери. Те взаимно координират и обслужват складовото пространство, без да имат нужда от помощ. За да може да ги контролирате има специално разработен софтуер за ефективно и правилно управление.

Предимство на автоматизираните складови системи е, че свеждат до минимум разходите за поддръжка, защото ако настане повреда на отделен елемент това няма да повлияе на общата работа на цялата система. Изключително надеждни, предпочитани и безопасни.

Интересно е, че при интелигентните складове на Esnova има автоматизирани складове за кутии, панели и комбинирани складови решения. Това ви помага да може да съхранявате различни артикули, тегло и обем. Освен това имате пълен контрол над цялата система, товарите и наличностите, с които разполагате в склада. Много бързо може да обслужвате всяка поръчка, като имате и информация за входящ и изходящ стокооборот.

Минималният човешки фактор намалява възможностите за грешки, което винаги е плюс в големите предприятия и дори малкия бизнес. Поддръжката е лесна и икономична, и е важно, че няма да имате нужда от допълнителни машини, за да управлявате стоката си.

За да може да направите склада си истински лесен за достъп, както и да оптимизирате работата си е важно да роботизирате всичко, което можете. По този начин ще забележите много по-бързите процеси, много по-малко грешки и ще имате информация за всичко, което се случва.

Освен това ще може да използвате цялото пространство, с което разполагате по възможно най-добрия начин, защото ще намалите ненужно заетото място за пътеки и дори обема на височина.

Ние във Форклифтбг ООД, залагаме само на качеството и държим на добре свършена работа, защото е важно за нас и знаем, колкото е важно и за вас!