Предназначение на стелажите и техните предимства

стелажна система

Стелажните системи днес намират широко приложение в редица индустрии, като основното им предназначение е за организация на складови и производствени помещения. В частност, те се използват  за краткосрочно или дългосрочно съхранение на различни материали, продукти и товари по оптимален начин. 

От какво зависи изборът стелажни системи?

С цел да задоволят нуждите и нарастващите изисквания за съхранение, производителите на стелажни системи предлагат голямо разнообразие от различни видове. В това число се включват палетни стелажи, конзолни стелажи, стелажи за ръчно обслужване, стелажните системи тип Мецанин и др. 

Изборът на подходящите стелажи е от изключително важно значение, за да се възползвате максимално  от предимствата, които те могат да осигурят за вашия бизнес. Няколко са най-важните фактори, които трябва да съобразите. На първо място това е видът на продуктите, които ще съхранявате. Трябва да се вземат предвид техните характеристики, като размер, тегло, под каква форма се съхраняват, колко са трайни. Проектирането на конфигурацията на системата за съхранение зависи и от количествата на артикулите, както и от вида оборудване, което ще е необходимо за транспортирането им до и от склада. 

Какви са предимствата на стелажите? 

Внедряването на подходящите стелажи във вашия склад има потенциала да донесе значителни предимства за вашия бизнес. Нека разгледаме какви са те. 

Помагат да оптимизирате капацитета за съхранение на вашия склад 

Традиционно в складовите помещения една немалка част от подовото пространство е заето от пътеки, чиято цел е да осигури безопасното преминаване на мотокари и работници. Внедряването на стелажни системи, ще ви позволи да оптимизирате капацитета за съхранение на вашия склад, като ви предложи възможности за вертикално съхранение на стоките. Това е особено важно предимство, особено когато дейността ви се разширява и имате нужда от повече пространство за съхранение. 

По-добра организация на склада

Това предимство също не е за подценяване. Хаосът в склада в повечето случаи е равнозначен на загуби за вас. На служителите им отнема повече време да откриват и подготвят стоките за изпращане, което пък може да доведе до забавени поръчки и недоволни клиенти. В допълнение, затруднява проследяването на складови наличности, което може да е сериозен проблем при съхранение на краткотрайни стоки. Добрата организация на склада ще ви позволи бърз достъп до стоките, както и оптимизиране на работния процес. 

Повишена ефективност

Складовите системи ще ви помогнат да организирате склада си по оптимален начин и да улесните работните процеси за вашите служители. Това означава, че ще може да изпълнявате поръчките без забавяния и ще повишите ефективността на работния процес. Предимство, което е особено важно в индустрии, където всяка минута е от значение. 

Повече безопасност за вашите служители 

Трудовите злополуки не са изключени, особено когато в склада се съхраняват тежки стоки или палета. Натрупването им едно върху друго, би могло да доведе до срутване и неприятни инциденти, в които служителите могат да пострадат сериозно. Това застрашава живота и сигурността на служителите, както и може да доведе до сериозни разходи за компанията. 

Внедряването на подходяща стелажна система значително минимизира тези рискове. Тя ще предложи по-добра организация, здравина и устойчивост във времето, за да осигури повишена безопасност на работното място. Разбира се, отговорност на работодателя е да инструктира служителите как да подреждат стоките, да работят безопасно с мотокари и т.н. 

В заключение може да обобщим, че индустриалните стелажни системи имат редица предимства. Неслучайно много от бизнесите вече успешно са ги интегрирали с цел повишаване ефективността на складовата дейност. В случай, че и вие сте в търсене на подходящите стелажи, ние ще ви предложим качествени решения на достъпна цена. Не се колебайте да се свържете с екипа ни, за да обсъдим възможностите и да получите професионална консултация.