Архивно стелажно оборудване със сертифицирани ПДЧ подпори

Архивно стелажно оборудване със сертифицирани ПДЧ подпори за оптимална класификация.