Палетни и средно тежки стелажи за водещ производител на шумоподтискащи елементи

Палетни и средно тежки стелажи за водещ производител на шумоподтискащи елементи (дросели) за автомобилната промишленост.

Белозем