Производствено-складова база с високо натоварване

Производствено-складова база с високо натоварване на обслужване и максимална оптимизация на брой палето места.