Стелажи за гуми. Как да съхраняваме гумите?

Стелажите за гуми трябва да отговарят на редица изисквания, за да се гарантира, че колелата няма да загубят свойствата си и ще удължат полезния си живот. Освен това с добра система за съхранение пространството се оптимизира и разполагането на моделите се ускорява.

Възстановяването на сектора след скобата на пандемията е факт. Според баланса на Европейската асоциация на производителите на гуми и каучук  през 2021 г. има увеличение от 14% в крайния потребителски сегмент. Това означава 219,5 милиона продадени бройки през последната календарна година.

На европейско ниво основният ръст в продажбите на гуми е причинен от увеличението с 35% на всесезонните гуми.

Производителите и дистрибуторите натрупват стотици или хиляди гуми с различни размери, модели и марки в своите складове, за да задоволят нуждите на пазара.

Всички те трябва да съхраняват гумите правилно, за да ускорят достъпа до инвентара, да оптимизират наличното пространство, да гарантират безопасността на потребителите и да поддържат гумите в добро състояние.

Как да съхраняваме гумите правилно?

Повечето днешни гуми използват повече от сто различни химични съединения при производството си. Основната суровина е естествен и синтетичен каучук. Последният идва от полимери, получени от петрол, както и черният пигмент, който действа като подсилване срещу износване.

Стоманата е друг основен елемент в структурата на гумата. В допълнение, те съдържат минерали и производни, като сяра, цинков оксид, силициев диоксид или кадмий. Поради всичко по-горе, не е удобно да съхранявате гуми без мерки, които гарантират тяхното запазване.

Оптимални условия за съхранение на гуми

Пространството, където се съхраняват гумите, трябва да отговаря на редица условия, за да се предотврати напукване на гумата, стомана от ръжда или минерали от разваляне.

 

Това са препоръките на експертите за съхранение на гуми:

Складът трябва да е със стабилна околна температура, между 15 и 25 градуса. Оставянето им на открито може да причини пукнатини в протектора.

Мястото трябва да е сухо, добре проветриво и защитено от пряка слънчева светлина.

Конструкцията за съхранение трябва да бъде повдигната на определено разстояние от земята, за да се избегне контакт с влага, агресивни вещества или мръсотия.

Мястото трябва да е далеч от всякакви източници на изкуствена топлина, като например източници с висока степен на ултравиолетово лъчение.

Гумите не трябва да са под напрежение или компресия, тъй като тези сили могат да причинят деформация.

Металните стелажи за гуми отговарят на всички изисквания за правилно съхранение и предлагат допълнителни предимства.

 

Имате ли нужда от повече информация?

Предимства на стелажите за гуми

Съоръженията за съхранение на гуми на превозни средства са изправени пред множество предизвикателства, както по отношение на необходимото пространство, така и по отношение на сигурността и условията за съхранение.

 

Дизайнът на стелажите за гуми предлага множество предимства за професионалистите в сектора:

  • Изолирайте гумите от земята и ги предпазете от корозия.
  • Оптимизиране на наличното пространство в съоръженията.
  • Улесняване на достъпа до кориците и ускоряване на подготовката на поръчките.
  • Избягвайте да подреждате гуми директно една върху друга.
  • Опростете местоположението на референциите и контрола на инвентара.
  • Намаляват грешките при съхранение и подготовка на поръчки.
  • Имат регулируеми греди спрямо ширината на гумите.
  • Включете системи за безопасност против падане и други защитни мерки.

Всяка система за съхранение трябва да се адаптира към характеристиките на продуктите, които съдържа, и да включва системи за предотвратяване на риска и пожар.

Компонентите на гумите са силно запалими, което води до рискове за околната среда и хората.

Стелажите за гуми, съчетани с мерките за безопасност в склада, значително намаляват вероятността от злополуки.

Спазвате ли тези препоръки за съхранение на гуми във вашите съоръжения? Ако смятате, че е дошъл моментът да оптимизирате вашия склад с безопасна и практична система, консултирайте се с нас. Ние от ФорклифтБГ ще ви посъветваме за най-добрите дизайни на метални стелажи за гуми.