Автоматизирани складове за ефективно управление

Екипът от инженери на Esnova е разработил решения за пълна автоматизация на складови бази с голяма натовареност и разнообразен стокооборот.

Автоматизираните складове позволяват съхранението на хиляди разнообразни артикули и товари с оптимално запълване на складовото пространство. Необходимостта от ползване на складово-подемни машини и обслужващи служители е сведена до минимум, тъй като товарите се придвижват и организират посредством високо-технологични колички или кранове, задвижвани от сателит.

Интелигентните складове на Esnova Racks SA предлагат напълно автоматизиран процес. AS/RS технологиите постигат до 60% по-висока плътност на площта за съхранение и много по-малък брой работни пътеки, спрямо други системи на пазара.

Сателитните AS и RS колички представляват високо-технологични машини с малки размери, които едновременно и във взаимна координация обслужват самостоятелно складовото пространство. Контролират се от специално разработен за целта софтуер за складово управление.

Автоматизираните складови системи свеждат до минимум разходите за поддръжка, тъй като повредата в отделен компонент не влияе на общото функциониране на системата.

Интелигентните складове от портфолиото на Esnova са:

 

  • Автоматизирани складове за кутии
  • Автоматизирани складове за палети
  • Комбинирани автоматизирани складови решения

 

Основни предимства да изберете автоматизирани складове

 

  • Пълен контрол над товарите и наличностите;
  • Максимално бързо обслужване на всяка поръчка
  • Прецизно управление на входящия и изходящ стокооборот;
  • Свеждане до минимум на човешкия фактор;
  • Икономична и лесна поддръжка;
  • Липса на необходимост от ползване на допълнителни складово-подемни машини.

Автоматизираните складове на Esnova са инвестиция, която в перспектива води до оптимално икономичен работен процес без разходи за поддръжка, заплащане на служители и закупуване на допълнителна техника.

В нашия каталог ще намерите детайлна техническа информация за същността на производство и спецификите на предлаганите от нас автоматизирани складови системи, както и приложението им в бизнеса.

За запитване относно цени или друга необходима информация, може да се свържете с нашия екип. Очакваме Ви!

Изпратете запитване