Шатъл стелажни системи

Стелажните системи тип Шатъл са конструкции задвижвани от релси и обслужвани от сателитни колички. Позволяват пълно автоматизиране на работния процес и оптимално складиране в дълбочина.

Шатъл системата осигурява максимално уплътняване на помещението и повишена сигурност, тъй като се избягва нуждата от складово-подемни машини и нуждата от човешко управление.

Сателитните колички се управляват от софтуер и посредством сензори, които прецизно контролират движението. Тази система не позволява удари по конструкцията или липса на координация между количките.

Софтуерът на Шатъл системата гарантира пълен контрол върху задачите, движението и наличностите. Системата се проектира индивидуално според нуждите на всеки клиент и е съобразена с търсения капаците на обслужване.

Постига се изключително висока ефективност, поради бързината и прецизността на товарене и разтоварване.

Шатъл системата е рентабилна инвестиция за всеки, който желае прецизно обслужване, контрол на движението и съхранението на стоките си и намаляване на разходите за заплащане на служители.

Изпратете запитване