Съвети как да се справим със съхранението на стоки с хлъзгави опаковки

съхранението на стоки с хлъзгави опаковки

Надеждната, безопасна и оптимална организация на складовото пространство е един от основните приоритети на бизнеса. Нормалният ход на неговото развитие, както и на вътрешните оперативни процеси силно зависи от добре подредения склад.

Тази задача обаче крие не малко предизвикателства както пред ръководителите на складовата дейност, така и на работниците, от които зависи нейното ежедневно прецизно осъществяване. Намирането на подходящи решения за целта не само ще увеличи ефективността в работния процес, но и ще увеличи степента на безопасност на условията на труд.

Рисковете, които крият стоките с хлъзгави опаковки

Съвременното производство и търговия постоянно търсят нови похвати и техники за удовлетворяване на потребителските нужди и вкусове. Мащабността на съвременния пазар дава сериозно отражение на стремежа на съвременните компании да търсят нови и нови конкурентни предимства, с които да изпъкнат в своята ниша.

Такива конкурентни предимства отдавна не засягат само качествата на самия продукт. Те се разпростират и на ниво специално индивидуално отношение в клиентското обслужване, добавяне на допълнителна стойност, преминаване към принципите на зелена и устойчива икономика и много други.

Често компаниите прибягват и до на пръв поглед дребни и незначителни, но все пак оказващи влияние върху потребителското търсене и интерес промени в своето производство. Те биха могли да засегнат дори метода и типа на опаковане. В последните години в това направление бяха направени множество нововъведения, които определено си заслужиха одобрението от потребителска гледна точка.

Не така стоят нещата обаче във вътрешния производствен процес и този на организирането на складовата дейност. Някои видове опаковки са удобни, атрактивни и отговарящи на всички изисквания за функционалности за потребителите, но пък и способни да създадат определени рискове за складовия работник. Подобен е случаят на стоките с хлъзгави опаковки.

Тези продукти пристигат в отличен вид до крайния потребител, но преди това биха могли да се превърнат в истинско предизвикателство за складовата дейност. Хлъзгавата опаковка създава риск за пълноценното опазване както на самия продукт в нея, така и на нейната цялост. Освен това, подредбата на продукти от този тип, според експертите, би могла да изисква значително по-дълго оперативно време за персонала в склада. От тук биха могли да се очакват и забавяния в следващите основни фази и етапи на общия работен процес.

Трябва ли да се откажем от стоките с хлъзгави опаковки?

В никакъв случай. Понякога дори бизнесът няма и тази възможност. Ако не става въпрос за собствено производство, а за дистрибуция, например, компанията няма как самостоятелно да вземе решение за преминаване към друг тип опаковки, за да се справи с този тип предизвикателство в складовата дейност.

Наличието на стоки с хлъзгави опаковки – било то временно, или постоянно – е по-скоро фактор за преминаваме към по-надеждна и безопасна методология в тяхното съхранение. Разбира се, за целта е нужно да се вземат нужните мерки и да се направят съответните промени в организационен план. От там насетне складовата дейност не просто ще се нормализира, но и до голяма степен ще стане по-сигурна и безопасна за целия персонал.

Всъщност, вариантите за справяне с надеждното и удобно съхранение на стоки с хлъзгави опаковки не са нито малко, нито кой знае колко трудоемки за внедряване от бизнеса. По-важното е навременното осъзнаване за необходимостта от тях, тъй като тези артикули биха могли да представляват опасност и за самите служители.

В следващите редове ще ви дадем конкретни насоки за справяне с предизвикателството, наречено съхранение на стоки с хлъзгави опаковки. Внимателно ги разгледайте и обмислите кои от тях биха могли да се приложат и в рамките на вашето складово помещение.

Изберете подходяща система за съхранение в склада

Изборът на надеждни и безопасни палетни стелажи или система от такива е ключово в решението срещу риска, който крият стоките с хлъзгави опаковки. Трябва да отбележим, че в случая наличната площ, типът материал и видът конструкция не са единствените фактори, с които трябва да се съобразите по отношение на крайната си селекция.

Палетната система, използвана за съхранение на специфичен тип продукти или такива със специфичен вид опаковка, задължително трябва да предоставя максимална степен на удобство при използване и безопасност за складовите служители. В тази връзка, интегрирането на допълнителни елементи към нея е ефективен начин за нейното усъвършенстване във функционален аспект.

Конкретно за стоки с хлъзгава опаковка използването на предпазни панели представлява лесно и достатъчно рентабилно решение. Интегрирането им към палетните стелажи ще осигури стабилната поддръжка на продуктите. Служителите бързо и лесно биха могли да ги разполагат достатъчно безопасно, за да намалят риска от падане, нарушение на подредбата и дори развала. Предпазните панели силно се препоръчват за продуктите с гланцирана, но и с опаковка, с която трудно се борави.

Телените рафтове в складовото съхранение на продукти с хлъзгави опаковки

Често, падането или разместването на кутиите (чувалите) със стока се дължи на неефективната и рискова комбинация между твърде хлъзгавата опаковка и конкретния материал, от който са изработени рафтовете за съхранение. Сам по себе си този материал може да предизвика още по-голямо затруднение у служителите за правилното позициониране на асортимента в складовото помещение.

В случай че рафтовете са телени, специалистите препоръчват използването на облицовка. Тя осигурява спад в триенето между хлъзгавата опаковка и самите рафтове. Благодарение на нея бихте могли да си спестите значително количество от възможни рискове като изпускане, падане или разпадане на стоките.

Не подценявайте човешкия фактор в правилното съхранение на стоки с хлъзгави опаковки

Все още не сме стигнали ерата на пълната автоматизация и роботизиране на складовата дейност. Човешкият фактор продължава да оказва сериозно влияние върху нейната ефективност и нормално протичане.

Вашите складови служители ще са първите, които вероятно ще ви съобщят за рисковете, криещи се зад хлъзгавите опаковки. Твърде вероятно е опитът им дори да ви помогнат в установяването на ефикасни решения за предотвратяване на инциденти и повреда на стоките.

Все пак, персоналът ви има ще има нужда от допълнителни технически разяснения във връзка с надеждното и безопасно използване на такъв тип продукти. За целта е повече от необходимо служителите да преминат през специално обучение за правилната експлоатация както на стоки с хлъзгава опаковка, така и на избраните специално за тях палетни системи за съхранение. Това е начин да се предостави двойна гаранция за безопасния работен процес, осигуряващ сигурност и за работниците, и за артикулите.

На нашия сайт ще намерите подходящи и надеждни решения за складиране на стоки с хлъзгава повърхност. Ние предлагаме висококачествени палетни системи от ново поколение, пригодени за всякакъв тип нужди, сфера на приложение и индивидуални клиентски изисквания.

Не се колебайте да се свържете с нас, за да ви дадем персонална оферта за палети и системи за съхранение в складовото пространство, включително и ако сте изправени пред предизвикателството да разполагате и боравите със стоки, опаковани с хлъзгави материали.